<em id="0s9ur"></em>

<em id="0s9ur"></em>
<div id="0s9ur"><ol id="0s9ur"></ol></div>
<div id="0s9ur"><tr id="0s9ur"><object id="0s9ur"></object></tr></div>

   <dl id="0s9ur"><ins id="0s9ur"><small id="0s9ur"></small></ins></dl>

   参与工程师薪资调查

   了解电子行业新动态

   1. Silicon Labs 针对 USB Type-C? 充电宝应用的完整参考设计,基于旗下哪一系列的 EFM8 8 位 MCU? *必填 单选)
   2. Silicon Labs 亦提供 USB Type-C 交替模式参考设计,可实现视频桥接应用,该参考设计基于旗下的哪一系列 EFM8 8 位 MCU? *必填 单选)
   3. 利用 EFM8 8 位 MCU 作为 USB Type-C 电能传输(PD)控制器可以带来哪些优势?(多选) *必填 多选)
   4. Silicon Labs 为开发人员提供 USB Type-C PD 创建双角色端口(DRP)应用所需的所有资源,最新的参考设计可以支持何种供电规格? *必填 单选)
   5. Silicon Labs 的 USB Type-C 参考设计大幅降低了入门难度并充分利用新标准的延伸功能,针对 USB Type-C 应用 Silicon Labs 能够提供哪些参考设计? *必填 单选)

   请正确填写您的个人资料,以便专题交流和获奖时联系到您

   * 姓名:
   * 邮箱:
   * 手机:
   * 公司:
   * 职能:
   * 行业:
   * 地址:
   上海快3开奖走势图
   <em id="0s9ur"></em>

   <em id="0s9ur"></em>
   <div id="0s9ur"><ol id="0s9ur"></ol></div>
   <div id="0s9ur"><tr id="0s9ur"><object id="0s9ur"></object></tr></div>

     <dl id="0s9ur"><ins id="0s9ur"><small id="0s9ur"></small></ins></dl>
     <em id="0s9ur"></em>

     <em id="0s9ur"></em>
     <div id="0s9ur"><ol id="0s9ur"></ol></div>
     <div id="0s9ur"><tr id="0s9ur"><object id="0s9ur"></object></tr></div>

       <dl id="0s9ur"><ins id="0s9ur"><small id="0s9ur"></small></ins></dl>